ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2006

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2006

Download file PDF de_toan_a_2006

LỜI GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2006

Download file PDF da-toan-a-2006

Để xem đề thi và đáp án rõ ràng hơn, bạn cick chuột vào ô chữ nhật (Toggle Full Screen)  bên phải.

Advertisements

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI B 2006

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI B 2006

Download file PDF de_toan_b_2006

LỜI GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI B 2006

Download file PDF da_toan_b_2006

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D 2006

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D 2006

Download file PDF de_toan_d_2006

LỜI GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D 2006

Download file PDF da_toan_d_2006